Späť na článok Mirina inovatívna technika odlievania povýšila dizajn vázy na umelecké dielo 5 / 15

Váza IN s podpismi autoriek. Foto: archív autoriek