Pohľad do otvorenej kuchyne, chodby a na terasu.…

Odette-kuchyna-1

Pohľad do otvorenej kuchyne, chodby a na terasu. Foto: Odette Kmeť Fedorová

Zdieľať