Späť na článok Harmonické útočisko Márie Bartalos alebo Návrat ku koreňom v čase korony 5 / 10

Manžel Márie Bartalos. Foto: Westwing