Kontakt

Pekné bývanie

Redakcia časopisu Pekné bývanie

Inzercia – obchodné zastúpenie

Zuzana Schmidtová
Key account & sales manager
☎ (+421) 948 344 164
✉ zuzana.schmidtova@hobbymedia.sk

Šéfredaktorka

Martina Deríková
✉ martina.derikova@hobbymedia.sk
✉ peknebyvanie@hobbymedia.sk

Redakcia

Kristína Falťanová
✉ kristina.faltanova@hobbymedia.sk

Edičný plán časopisu Pekné bývanie

Stiahnuť edičný plán Pekné bývanie 2021

Stiahnuť edičný plán Pekné bývanie V záhrade 2021

Redakcia online magazínu Doma.sk

Inzercia – obchodné zastúpenie

Zuzana Schmidtová
Key account & sales manager
☎ (+421) 948 344 164
✉ zuzana.schmidtova@hobbymedia.sk

Redakcia online magazínu

Petra Ďumbalová
i-magazíny redaktor
✉ petra.dumbalova@hobbymedia.sk

Predplatné časopisu Pekné bývanie

Adresa

Hobby media, s. r. o.
sídlo: Na Hrebienku 35, 811 02 Bratislava
kancelária: Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava 42