Budujeme chodník pri dome: Ako na uloženie betónovej dlažby

jún 25, 2020
Rodinný dom s betónovou dlažbou

Každý chodník je len taký dobrý, ako dobre a dôkladne je pripravená podkladová vrstva. Na tej totiž všetko stojí. Jej zanedbanie sa v budúcnosti môže prejaviť neželanými posunmi a deformáciou plochy.

Materiál a pomôcky

 • betónová dlažba Premac Graniko, mušľová melírovaná
 • drvené kamenivo do podkladovej vrstvy, frakcia 8 – 16 mm
 • drvené kamenivo do dlažbového lôžka, frakcia 4 – 8 mm
 • kremičitý piesok na škárovanie, frakcia 0 – 2 mm
 • cement
 • štrk
 • miešačka
 • lopata
 • hrable
 • fúrik
 • metla
 • vodováha
 • murárska lyžica
 • meter a ceruzka
 • sťahovacia hliníková lata dlhá aspoň 2 m
 • gumené kladivo
 • stavebný silón
 • vibračná doska
 • uhlová brúska s diamantovým kotúčom
 • nivelačný prístroj na vymeranie spádu

Pracovný postup: Kladenie dlažobných kociek Premac Graniko

Parkovacia plocha

Keďže dlažobné kocky mali hrúbku 6 cm, použili sme ich aj na parkovaciu plochu pri dome. Podkladová vrstva sa však oproti chodníku odlišuje. Tvorí ju 20 cm štrkodrvy frakcie 16 – 32 mm a 20 cm zhutneného drveného kameniva frakcie 8 – 16 mm. Dlažbové lôžko tvorí 4-centimetrová vrstva drveného kameniva frakcie 4 – 8 mm.

Dobré rady

 • Kvôli ucelenej farebnosti odporúčame klásť dlažbu z viacerých, minimálne však troch paliet súčasne, nie iba z jednej. Tak sa vyhnete prípadným rozdielom vo farebnosti na vydláždenej ploche.
 • Po zhutňovaní škáry opäť zasypeme škárovacím materiálom a môžeme ju znovu zhutniť. Následne o 2 či 3 týždne doplníme už len škárovací piesok.
Prečítajte si tiež

Text: Martina Deríková
Foto: autorka, Miro Pochyba
Zdroj: časopis Pekné bývanie 07/2020


Komentáre