Späť na článok Átriovú záhradu s dovolenkovou atmosférou majitelia vybudovali vlastnými rukami 4 / 11

Najväčšou inšpiráciou je pre Zuzanu Pinterest. No uložiť naplaveniny, mušle, kamene a staré veci tak, aby spolu vytvárali harmonický obraz, si vyžaduje dekoratérsky cit. A ten domácej panej veru nechýba.