Druhová pestrosť a rôznorodosť trvaliek je základom atraktivity postavenej…

07_Flera_1921

Druhová pestrosť a rôznorodosť trvaliek je základom atraktivity postavenej na celoročnej premenlivosti.

Zdieľať