Za oku lahodiacou výsadbou sa skrýva ohromná znalosť…

08_Flera_1904

Za oku lahodiacou výsadbou sa skrýva ohromná znalosť jednotlivých druhov, ich rozmerov, spôsobu rastu a toho, ako ich vzájomne nakombinovať.

Zdieľať